سالها پیش با بروز ناکار آمدی روش های سنتی در آموزش، روش دانشجو محوری به عنوان الگویی پیشرفته برای تحول نظام آموزشی، معرفی گردید. اما هیچ گاه این روش، مطابق آنچه که تجربه شده بود، درایران به منصه ظهور نرسید.
شاید یکی ازدلایل این امر گرایش کلی نظام آموزشی به علوم انتزاعی وحتی تدریس علوم تجربی به شکل انتزاعی بوده که مغایرت اساسی با روش های مبتنی بر تجربه فردی دانشجو داشت. اکنون ابزار رایانه و اینترنت ، تحولی را درنظام آموزشی جهان رقم زده که با هرگونه مسامحه در عملیاتی کردن و بومی سازی آن در ایران، به سرنوشت رویش دانشجو محوری دچارخواهد شد. واضح است که برای تحول درنظام آموزشی کشور، هرگزنمی توان از بنیان آغازکرد وکل نظام آموزشی را با نظامی جدید عوض کرد، بلکه این تحول باید تدریجی و مبتنی بر واقعیت جامعه باشد.
شرکت توسعه دانش ماندگار، بارویکرد آفرینش و نگه داشت شهروند دانش محور و با تدبیر، توسط موسسین خود تاسیس شده تا در قالب ارایه بهترین کیفیت ممکن در خدمات و محصولاتی که در این سند آمده در جامعه مخاطب، راهکارهای علمی با هدفمندی در اجرای پیشرفته ترین روش های آموزش نوین و نگاه عملی به وضعیت کنونی نظام آموزشی کشوردر سطوح مختلف را توسعه داده و به جامعه هدف آموزشی کشور پیشنهاد نماید.
ارتباط بین تجارت و تکنولوژی دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت شد و تا امروز که یکی از محبوبترین روشهای تجارت خرید اینترنتی در دنیای وب است. به معنای واقعی هر کسی می‌تواند صفحه اینترنتی خود را ساخته و کالاهای مورد نیازش را در آن ارایه دهد. استفاده از این فناوری مانند (Electronic Data Interchange (EDI تبادل الکترونیکی اطلاعات و (Electronic Funds TRANSFER (EFT انتقال الکترونیکی سرمایه، که هر دو در اواخر ۱۹۷۰ معرفی شده‌اند و به شرکتها و سازمان‌ها اجازه ارسال اسناد الکترونیکی را داد. و اجازه تجارت کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارش های خرید یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی، می‌دهد. با رشد و پذیرش کارت اعتباری، (Automated teller machine (ATM ماشین تحویلدار خودکار و تلفن بانک در دهه ۱۹۸۰ باعث فرم گیری تجارت الکترونیک شد. در دهه اخیر تجارت الکترونیک شامل اضافاتی مثل (enterprise resource planning system (ERP سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه، data mining داده کاوی، data warehousing انبار داده شده‌ است.
شرکت توسعه دانش ماندگار در راستای اهداف خود تجارت الکترونیک را در دستور کار خود قرارداد.