درباره ماندگار

محورهای فعالیت

شرکت توسعه دانش ماندگار خود را ملزم نموده که راه حل های خود در زمینه موضوع فعالیت را با سه محور اساسی زیر همواره هم جهت کند:

 1. حوزه آموزش
  • نیازهای حال وآینده مخاطبان خود درزمینه تولید محتوی الکترونیکی
  • روندهای روزآموزش وپژوهش وارایه بسترآموزش مجازی
  • روندهای روز کسب کار درصنایع آموزشی
 2. حوزه تجارت الکترونیک
  • طراحی پورتال، فروشگاه اینترنتی
  • سرویس های تحت وب
 3. حوزه برنامه نویسی، سفارش خاص مشتری

برخورد شفاف با مشتری وپشتیبانی از وی درتشخیص نیازهای امروز وآینده وی، دراولویت خدمات شرکت توسعه دانش ماندگاراست.
این شرکت تمرکز خود را فعالیت تخصصی و تعمق در زمینه های مورد تعهد خود با تطبیق بر الگوهای نوین قرار داده است.

محورهای اصلی که ماندگار جهت موضوع فعالیت برگزیده

 • ارایه تولید محتوای الکترونیک:
  • ارایه خدمات و محصولات دربخش امنیت
  • ارایه خدمات و محصولات دربخش بانکی
  • ارایه خدمات و محصولات دربخش مدیریت
  • ارایه خدمات و محصولات در بخش روباتیک
  • ارایه خدمات و محصولات دربخش فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • ارایه خدمات آموزشی ارزش افزوده مانند دوره های کارآفرینی، طرح ریزی شغلی و آموزش مهارت های پایه شغلی
 • ارایه خدمات پژوهشی (مانند تحلیل امنیتی) پروژه دیاکو
 • برگزاری کارگاه های آموزشی مهارتی مانند (امن سازی موبایل و…)
 • ارایه خدمات در بخش فناوری های نو (فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایرفناوری ها…)
 • تجارت الکترونیک
  • ارتباط بنگاه و بنگاه (B2B):
  • ارتباط بنگاه و مصرف کننده (B2C): در این حالت به شرکت ها و تولید کنندگان امکان برقراری ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان ارائه خواهد شد، مانند ایجاد فروشگاه اینترنتی.
  • ارتباط مصرف کننده ها و شرکتها (C2B): در این حالت به اشخاص حقیقی خدماتی ارائه می شود تا به کمک اینترنت فراورده ها یا خدمات خود را به شرکت ها بفروشند.
  • ارتباط مصرف کننده با مصرف کننده (C2C): در این حالت ارتباط خرید و فروش بین مصرف کنندگان است.
   ارتباط بین بنگاه ها و سازمان های دولتی (B2A): که شامل ایجاد بستر جهت تمام تعاملات تجاری بین شرکتها و سازمانهای دولتی می باشد. پرداخت مالیاتها و عوارض از این قبیل تعاملات محسوب می شوند.
  • ارتباط بین دولت و شهروندان (G2C): الگویی بین دولت و توده مردم می باشد که شامل بنگاه های اقتصادی، موسسات دولتی و کلیه شهروندان می باشد.
  • ارتباط بین دولت ها (G2G): این الگو شامل ارتباط تجاری بین دولتها در زمینه هایی شبیه واردات و صادرات می باشد.

شرکت توسعه دانش ماندگار آماده ارائه بستر و زیر ساخت و همچنین ارایه سرویس های فوق خواهد بود.