درباره ماندگار

موسسین و هیأت مدیره
نوشین اخلاقی نیا

رئیس هیئت مدیره

مهنازفلاح علی آبادی

نایب رئیس هیئت مدیره

عاطفه رحمتی

مدیرعامل وعضوهیئت مدیره

تعدادی از فارغ التحصیلان و دانشجویان ممتاز و برگزیده دانشگاه صنعتی شریف در رشته های علوم پایه و مهندسی، با کسب تجربه علمی درسال های متمادی در سطوح مختلف صنعت آموزش و فناوری اطلاعات کشور، بر آن شدند تا با تاسیس شرکت توسعه دانش ماندگار، به عنوان شرکت پیشرو ضمن توسعه کاربردی تجربیات خود، تکنولوژهای نوین را در صنایع آموزشی به مخاطبان خود ارایه دهد.
استفاده ازابزارهای نوین فناوری اطلاعات در هر صنعت و بخشی دستاوردهای فراوانی را به همراه دارد که همواره کوشیده ایم تا به این مهم دست یابیم.
موسسین با اهداف بیان شده و ضمن رعایت چهارچوب های اخلاقی مندرج در این سند، اقدام به تاسیس شرکت توسعه دانش ماندگار نموده اند ترکیب فعلی اعضای هیات مدیره این شرکت به شرح ذیل است: